• Български
 • English
 • Ελληνικά
 • Русский

Фиброаденом и Рак на Гърда

Индикации за Хайфу аблация:

 • Хистологично верифициран фиброаденом на гърда
 • Видим с УЗ; лезията трябва да е с размери над 1см
 • Възраст на пациентката:
 • Максимален размер на лезията: 3.5 см
 • Туморът трябва да се опипва при допир
 • Разстояние от кожата до близката граница на тумора: >15мм

Контраиндикации:

 • Цикатрикс по хода на УЗ акустичен път
 • Лъчетерапия на гърдата
 • Пациентка, която има съединитено-тъканна болест -колагеноза
 • Биопсия на диагноза (Core needle biopsy) предполагаща малигненост
 • Неясна визуализация на лезията с УЗ

Рак на гърда

Индикации за HIFU лечение:

 • Съхранена цялост на кожата, туморът е разположен на повече от 15 мм от повърхността на кожата
 • Липса на инфилтрация към гръдна стена, мускули, карциноматоза на гърдата и др.
 • Пациентка, която е с една солитарна лезия с размери от 1 до 4 см в млечната жлеза и да е хистологично доказана
 • ХАЙФУ е подходящ при следните клинични ситуации:

 • Пациентка след информирано съгласие
 • Пациентка, която е отказала стандартните хирургични подходи в лечението
 • Пациентка с абсолютни противопоказания за обща анестезия
 • Процедурата се провежда под лека седация (проявява се в успокояване, отпускане, сънливост,
  чувство на отпадналост и намалена концентрация).

  ХАЙФУ - лечение е невъзможно при :

 • Тумор, който не се визуализира ехографски
  Границите на тумора трябва да са ясно различими за тази цел трябва да са направят 1-3 курса химиотерапия преди локалната ХАЙФУ аблация на тумора
 • Контраиндикации :

 • Дифузна микрокалцификатна форма на рака
 • Възпаление на кожата в областта на тумора
 • Пациентка, която е със съединително-тъканна болест - колагеноза
 • Тумор в областта на ареолата
 • Две или повече туморни формации в различни квадранти на гърдата

Предимства на Хайфу терапия :

 • 100 % неинвазивна процедура.
 • Няма разрез.
 • Не оставя белези на гърдата.
 • Не води до деформация на гърдата.
 • Не изисква обща анестезия
 • Няма кръвозагуба и опасност от инфекции
 • Напълно безвредна (нейонизираща) процедура за пациентката, лекаря и средата
 • Не се налага продължителен болничен престой