• Български
 • English
 • Ελληνικά
 • Русский

Как работи Hifu

Как работи Hifu   

ХАЙФУ е напълно неинвазивна иновативна технология за екстракорпорална термоаблация на доброкачествени и 

злокачествени тумори. 

Същността на уникалната технология се състои в генериране на високо енергиен фокусиран ултразвуков лъч, който се 

въвежда в определен фокус от тъканта на разстояние от източника.

Абсорбцията на тази енергия води до загряване на тъканта, причинява локално увеличаване на температурата във 

фокусната точка и като краен резултат се получава коагулационна некроза, като околните здрави тъкани не се увреждат. 

Системата Haifu позволява лечението на солидни тумори, кaто се прилагат фокусиран ултразвук . 

Доброкачествените тумори могат да бъдат лекувани частично или изцяло.

Лечението на злокачествени тумори трябва да включва пълният обем на туморна тъкан, както и малък обема на здрава тъкан , 

за да се гарантира пълно отстраняване на тумора.

Технологията на триизмерна конформация (3D) позволява адаптиране на лечение на формата на тумора в три измерения, 

за да се оптимизира некроза на туморната тъкан и минимизиране на увреждане на околните здрави тъкани.

 

 

HIFU (Хайфу) терапията е подходяща и в комбинация с други, конвенционални методи за онкологично лечение, 

както и в случаи, 

при които хирургичната намеса може да доведе до усложнения. За разлика от познатите онкотерапии, като лъчетерапия и 

химиотерапия, ултразвуковата аблация няма кумулативен ефект (натрупване) и не е токсична.

Тези преимущества на HIFU означават, че терапията може да се прилага повторно (при нужда), докато  бъде постигнат 

желания ефект.

Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло 

(тумори) – както доброкачествени, така и злокачествени. 

Методът намира изключително широко приложение и популярност във водещите световни клинични центрове през последните 

години. HIFU (хайфу) е акроним, означаващ в превод от английски език „високоинтензивен фокусиран ултразвук” 

(High Intensity Focused Ultrasound).Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков 

сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. 

 • Терапията е органосъхраняваща
 • Без конвенционална хирургична интервенция – без разрези,без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на      оперативен стрес, eкстракорпорална, 
 • 100% неинвазивна терапия – няма белези, няма риск от кръвозагуба, с минимален риск от инфекции.
 • Минимален престой в терапевтичното отделение. Напълно безвредна за пациента, лекаря и средата терапия.
 • Нейонизираща и нетоксична процедура.
 •  Максимална прецизност.
 • Минимална пост оперативна болка.
 • Няма ограничения от размера на тумора.