• Български
 • English
 • Ελληνικά
 • Русский

Рак на Панкреаса

Критерии за HIFU (ХАЙФУ) - лечение при пациенти
с рак на панкреаса

Индикации :

 • Хистологично доказан рак на панкреаса
 • Пациентът не може да издържи радикална оперативна интервенция
 • Неоперабилен карцином
 • Очаквана преживяемост повече от 3 месеца
 • Туморът да е ясно видим с ултразвук
 • Пациентът да няма клинично изявен механичен иктер
 • Да се осигури достатъчно голям и безопасен акустичен път до тумора
 • Пациенти в 4 стадий със силен болков синдром може и да са на морфинови производни
 • Пациентите да са осъществили 1-2 курса химиотерапия преди ХАЙФУ аблацията
 • Подписано информирано съгласие за аблатиране

Контраиндикации: :

 • Противопоказания за обща анестезия
 • След операции по повод иктер туморът да не е ехографски видим (голям следоперативен цикатрикс затруднява аблацията, множество адхезии и др.)
 • Наличие на метални частици (клипси) след операция (панкреатоектомия)
 • Обструктивен иктер
 • Тромбоза на вена кава инфериор (Vena cava inferior) и/или порталната вена, напълно прекъснати горни мезентериални съдове
 • Масивни калцификати на съдовете
 • Пациент след лъчетерапия в доза над 45 GY.

ХАЙФУ лечение при пациенти с авансирал рак на Панкреаса

Индикации:

 • Хистологично или цитологично доказан рак на панкреаса
 • Неоперабилен рак на панкреаса
 • Пациент със силен болков синдром на морфинови производни
 • Добър хранителен и двигателен режим на пациента
 • 3 курса химитерапия преди аблацията
 • Пациент в съхранено общо състояние
 • Подписано информирано съгласие за аблатиране
 • Пациент, който не може да издържи радикална оперативна интервенция
 • Пациент, който няма клинично изявен механичен иктер
 • Пациент, който няма левкоцитоза
 • Абсолютни противопоказания:

  • След операции по повод иктер туморът да не е ехографски видим
  • Голям следоперативен цикатрикс, затрудняващ аблацията , множество адхезии и др.
  • Обструктивен иктер
  • Напълно прекъснати или под 30% кръвоток в горни мезентериални съдове, трункус целиакус,вена порте и др.
  • Калцификация на съдовете
  • Пациент след лъчелечение в доза над 45 GY
  • Данни от КТ (мултидетекторна компютърна томография) за тромбоза на венозни или артериални съдове в областта
  • Наличие на левкоцитоза
  • Увредено общо състояние
  • Липса на хистологични и цитологични данни за рак на панкреаса

  Относителни противопоказания:

  • Далечни метастази
  • Пластмасов стенд в общия жлъчен канал.
  • Инфилтрация на кух коремен орган от тумора
  • Обструктивен иктер
  • Липса на консултация с опитен жлъчно-чернодробен хирург
Тези болни минават през комисия от опитни Хайфу специалисти
за тяхното утвърждаване или отхвърляне за провеждане на екстракорпорална аблация
при авансирал рак на Панкреас.