• Български
 • English
 • Ελληνικά
 • Русский

Миома на матката

Критерии за HIFU терапия при Миома

Индикации:

 • Клинично диагностицирана миома
 • Симптоми, включващи анормален менстурален цикал, дисменорея, вторична анемия, стерелитет
 • D >2.0см. D >4.0 см - за миомен възел на задна стена
 • Миомен възел видим на Ултразвук
 • Доброволно желание за терапия с HIFU
 • Запазване на матката (отказ за хистеректомия)

Относителни контраиндикации:

 • Гинекологична инфекция (възпаление на тазови органи)
 • IUD (intrauterine device)
 • Миомен възел на разстояние повече от 12 см от повърхността на кожата
 • Дебелина на коремната гънка >7см
 • Цервикална миома
 • Повече от 6 миомни възела
 • Изисквания за създаване на потомство
 • Хирургична интервенция в долния етаж на корема в последните 3 месеца

Контраиндикации:

 • Близка менопауза.
 • Събмукозна (субсерозна) миома с педикул
 • Ендометриоза
 • Голям посоперативен цикатръкс на коремна стена (УЗ да
  неможе да премине през него)
 • Лъчетерапия с доза 60 Грей на малкия таз
 • Инплантирано чуждо тяло по хода на акустичния път
 • Срасване с други органи/ректум/
 • Малигнен процес като Сарком на матката, ендометриален Са, Са на маточната шийка и др

Най-добърите индикации:

 • Интрамурална миома
 • Миома на предната стена
 • Солитарна миома
 • Obstructive jaundice
 • D 4-10см
 • Дебелина на подкожна мастна гънка
 • Липса на хирургична интервенция в долния етаж на корема.
 • Липса на възпаления на тазовите органи
 • Без история за изкуствено предизвикан аборт