• Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Русский

Миома на матката

Критерии за HIFU терапия при Миома

Индикации:

  • Клинично диагностицирана миома
  • Симптоми, включващи анормален менстурален цикал, дисменорея, вторична анемия, стерелитет
  • D >2.0см. D >4.0 см - за миомен възел на задна стена
  • Миомен възел видим на Ултразвук
  • Доброволно желание за терапия с HIFU
  • Запазване на матката (отказ за хистеректомия)

Относителни контраиндикации:

  • Гинекологична инфекция (възпаление на тазови органи)
  • IUD (intrauterine device)
  • Миомен възел на разстояние повече от 12 см от повърхността на кожата
  • Дебелина на коремната гънка >7см
  • Цервикална миома
  • Повече от 6 миомни възела
  • Изисквания за създаване на потомство
  • Хирургична интервенция в долния етаж на корема в последните 3 месеца

Контраиндикации:

  • Близка менопауза.
  • Събмукозна (субсерозна) миома с педикул
  • Ендометриоза
  • Голям посоперативен цикатръкс на коремна стена (УЗ да
    неможе да премине през него)
  • Лъчетерапия с доза 60 Грей на малкия таз
  • Инплантирано чуждо тяло по хода на акустичния път
  • Срасване с други органи/ректум/
  • Малигнен процес като Сарком на матката, ендометриален Са, Са на маточната шийка и др

Най-добърите индикации:

  • Интрамурална миома
  • Миома на предната стена
  • Солитарна миома
  • Obstructive jaundice
  • D 4-10см
  • Дебелина на подкожна мастна гънка
  • Липса на хирургична интервенция в долния етаж на корема.
  • Липса на възпаления на тазовите органи
  • Без история за изкуствено предизвикан аборт