• Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Русский

HIFU терапия

High

Intensity Focused Ultrasound

Терапия HIFU е революционен радикално нов подход за лечение на онкологични и неонкологични заболявания. Широко популярна и прилагаща се във водещи клинични центрове по цял свят. Напълно неинвазивна, без разрези и белези, без загуба на кръв и опасност от инфекции, безвредна за пациента и лекаря, не изисква обща анестезия и осигурява бързо възстановяване.

HIFU терапията се прилага освен самостоятелно, също така и в комбинация с други конвенционални методи за лечение на рак, както и в случаите, когато операцията може да доведе до усложнения.
Терапия HIFU е 100% неинвазивна и нейонизираща, в резултат на което е напълно безопасна за пациента, лекаря и околната среда. Тя запазва органите непокътнати и е най-щадящата терапия в историята на медицината.