• Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Русский

НАЧАЛО

„В бъдеще нито един хирург няма да желае да използува скалпел, за да оперира своите пациенти...,

нито пациентите ще приемат да бъдат оперирани чрез разрези.

Бъдещето е на ултразвуковата аблация!”

 

                                                              Проф. Тимоти Джеймс Мейсън, Великобритания

 

Терапия HIFU е революционен радикално нов подход за лечение на онкологични и неонкологични заболявания. Широко популярна и прилагаща се във водещи клинични центрове по цял свят. Напълно неинвазивна, без разрези и белези, без загуба на кръв и опасност от инфекции, безвредна за пациента и лекаря, не изисква обща анестезия и осигурява бързо възстановяване.

HIFU (хайфу) означава: Високоинтензивен Фокусиран Ултразвук.

Действието на ултразвука прилича на лупата, която използваме за да концентрираме слънчевата светлина върху определена точка. По същия начин лекарят насочва фокусиран сноп от акустична енергия към тумора с прецизна точност, която загрява и унищожава раковото образувание, без да уврежда околните здрави тъкани. Ултразвук се прилага също при паркинсон и алцхаймер, високо кръвно, в областта на стоматологията, физиотерапията, козметиката и др.

HIFU терапията се прилага освен самостоятелно, също така и в комбинация с други конвенционални методи за лечение на рак, както и в случаите, когато операцията може да доведе до усложнения.

Терапия HIFU е 100% неинвазивна и нейонизираща, в резултат на което е напълно безопасна за пациента, лекаря и околната среда. Тя запазва органите непокътнати и е най-щадящата терапия в историята на медицината.