• Български
 • English
 • Ελληνικά
 • Русский

ТУМОР НА БЪБРЕК

КРИТЕРИИ ЗА ТЕРАПИЯ HIFU (ХАЙФУ) НА ПАЦИЕНТ С БЪБРЕЧЕН ТУМОР

Индикации:

 • Бъбречно-клетъчен карцином при пациент с единствен бъбрек
 • Тумори и на двата бъбрека
 • Алтернативен метод при пациенти с противопоказания за резекция (радикална-нефректомия или парциална) с хиповаскуларизиран бъбречно-клетъчен карцином:
 • При хиперваскуларизиран бъбречно-клетъчен карцином – преди ХАЙФУ аблацията е небходимо извършването на ТАЕ (трансартериална емболизация).
 • Радикална терапия HIFU е възможна в I-ви и II-ри стадий; В III-ти и IV-ти стадий се прилага палиативно HIFU лечение.

КОНТРАИНДИКАЦИИ:

 • Тромбоза на реналната вена и вена кава инфериор.
 • Хистологично верифициран кистичен хипернефром.
 • Хистологично верифициран кистичен хипернефром.
 • Mултилокуларен кистичен нефром.
 • Aнгиомиолипома.
 • Хематом в туморната маса .
 • Конкременти и калцификати в пиелона и уретера, които лежат в обхвата на акустичния път
 • Хирургична интервенция в долния етаж на корема в последните 3 месеца
 • Нарушена функция на бъбреците (високи нива на креатинин)
 • Тромбоцити
 • Протромбиново време
 • Левкоцити (WBC) в норма