• Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Русский

Лекари Сертифицирани за работа с Хайфу технолигия в Хайфу център "Св. Марина " гр. Плевен,

 Доц. д-р Добромир Димитров, д.м.

 

Доц. д-р Добромир Димитров, д.м. е хирург и сертифициран HIFU - специалист с онкологична насоченост в МБАЛ "Света Марина-Плевен" . От септември, 2015 г. е медицински управител на HIFU(хайфу)-център „Света Марина" към болницата-единствения в Източна Европа клиничен център за лечение на тумори посредством неинвазивна иновативна технология - чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук.

   Доц. д-р Добромир Димитров, д.м., хирург в МБАЛ „Света Марина-Плевен" и преподавател в Медицински университет- Плевен е един от тримата български лекари, носители на наградата „Млад медик" за 2015г.

В момента е ръководител на два международни научно-изследователски проекта с участието на учени от Германия, Италия, Румъния и Китай.

Специализирал е в Imperial College-London, Великобритания; Страсбург, Франция; Тревизо, Италия; Берлин и Бон, Германия; Чонцин, Китай;  Дубровник, Хърватия.

Научни интереси:

Онкология – съвременни диагностични методи и лечение при рак на млечната жлеза, рак на правото черво, рак на панкреаса, лечение на доброкачествени и злокачествени тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук HIFU; минималноинвазивна лапароендоскопска хирургия. 

За висок професионализъм и отношение към пациентите, доц. Д-р Д. Димитров, д.м. е включен в националния каталог „Лекарите, на които вярваме“, специално издание на в. 24 часа за 2015г.

 

 

 

  Д-р Венцислав Георгиев

 

Гинеколог, сертифициран HIFU специалист

в МБАЛ „Света Марина-Плевен“ и Хайфу-Център „Света Марина“

Завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1989г. През 1995г. придобива специалност „Акушерство и Гинекология“,

а през 2009г.- Магистърска степен по „Бизнес администрация и Здравен мениджмънт“ към университета „Св. Св. Кирил и Методи“,

гр. Велико Търново.

Работил е като акушер-гинеколог в Общинска болница, гр. Пордим. От 2002 до 2010г. е Директор на РЦЗ, гр. Плевен.

От 2010 г. до 2013г. е гинеколог и административен управител на СБАЛАГ „Света Марина“- гр. Плевен.

Интересът му към съвременните, неинвазивни методи на лечение на миомна болест, какъвто е методът чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук –HIFU, хайфу (от англ. High Intensity Focused Ultrasound) го карат да се посвети на тази методика.

Понастоящем, д-р В. Георгиев е водещ гинеколог към специализирания HIFU-център за неинвазивно лечение на доброкачествени

и малигнени тумори към МБАЛ „Света Марина-Плевен“