• Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Русский

HIFU медицинско оборудване в болница България Плевен

Специализиран HIFU център за диагностика терапия Плевен България


Концепциите за медицинско лечение непрекъснато се развиват и усъвършенстват – от инвазивна хирургия през минимално-инвазивни манипулации до напълно неинвазивна терапия.

Такава възможност предоставя лечението с Високоинтензивен Фокусиран Ултразвук (HIFU)

 


HIFU-лечението е напълно нова технология за екстракорпорално (без отвори и разрези) отстраняване на тумори.Това е изцяло неинвазивна органосъхраняваща процедура, която не изисква обща анестезия, извършва се без разрез, няма кръвозагуба и постоперативен стрес. Нещо повече, хайфу е напълно безвредна (нейонизираща) процедура за пациента, лекаря и средата.


Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) - както доброкачествени, така и злокачествени.

Методът намира изключително широко приложение и популярност във водещите световни клинични центрове през последните години.

 


Високоинтензивен Фокусиран Ултразвук (HIFU) чрез използването на иновативната терапевтична система HAIFU® Model-JC и HIFU апарата SEAPOSTAR® Model-CZF предоставя открития през декември 2012 г. първи в Източна Европа и на Балканите Специализиран HIFU- център за диагностика и терапия към СБАЛАГ „Света Марина”, гр. Плевен с Управител проф. Гр. Горчев. С тази крачка СБАЛАГ „Света Марина” се нарежда сред водещите в областта в Европа.

 

Технологията и системата JC

HAIFU® Model-JC притежава собствена компютърна софтуерна програма за сливане на CT (MRI) образи с ултразвуковите образи. Това осигурява оптимална прецизност за лекаря и сигурност и безопасност за пациента.

 

Процедурата е неинвазивна (няма разрез), което минимизира опасността от усложнения. Пациентът може да се върне към активното си ежедневие до два-три дни след процедурата.

 


Haifu® Model-JC интегрира оптимизирано планиране, образно ултразвуково насочване на лъча в реално време, като във фокусирания регион мощността може да достигне до 25,000W/cm2. Това води до повишаване на температурата (>60OC) във фокуса (BFR) и получаване на некроза (унищожение) на туморните клетки, без да се засягат околните тъкани. Ултразвуковото направление, уникално за системата, позволява на лекаря да коригира насочването, позицията и интензитета на ултразвука според наблюдавания образ на таргетната зона в реално време.


Таргетната зона, в която трябва да бъдат унищожени тъканни клетки, може да бъде с размери едва 1,1 mm х 3,3 mm. Прецизната система за линеарно движение (отклонение: ±1 mm) гарантира, че единствено и само тази зона ще бъде третирана. Системата подсигурява лекаря с изключително прецизен „невидим скалпел” – ултразвука. Той аблатира туморите и същевременно запазва здравата тъкан. При повечето злокачествени тумори се налага да се аблатира и околната здрава тъкан на разстояние 10-15 мм. По този начин се постига сигурно и пълно аблатиране с радикална резекционна линия на тумора. Границата между лекувана и нелекувана тъкан може да бъде с размера едва на 10 клетки.

 

Haifu® Model-JC в цифри

*Лекувани са над 40 000 пациенти в света с доброкачествени и злокачествени заболявания. От тях 10 000 пациентки с маточни фиброми (миома, миомни възли) - със запазване на матката и функциите на ендокринната им сисмета.

*Около 99% от пациентките с маточни фиброми са подходящи за лечение чрез ултразвукова аблация с терапевтичната система Haifu® Model-JC.

*Средният обем за аблация на маточните фиброми с Haifu® Model-JC е 80% до 90% - най-висок от всички други форми на аблация, познати до сега

*21 см е размерът на най-големия маточен фибром, лекуван с терапевтичните системи на Haifu® Model-JC. 

Очаква се екстракорпоралната ултразвукова аблация да стане най-популярното и най-често практикуваното неинвазивно лечение на маточна миома в световен мащаб.

Лечението на миома на матката с високоинтензивен фокусиран ултразвук - HIFU е избор №1 за стотици жени по света, защото при нея се съхранява матката, не се нарушава ендокринната система на жената и се запазват нейните детеродни функции. След HIFU-третирането по кожата на пациента няма цикатрикс (белег), а възстановяването е изключително бързо – в рамките на 1-2 дни жената може да се върне към активен начин на живот.

 

 

Терапевтичен HIFU- апарат SEAPOSTAR® Model-CZF

Предназначение:

*Неинвазивно лечение чрез използване на високо интензивен фокусиран ултразвук (HIFU) на заболявания на маточната шийка и външните полови органи при жената.

*Напълно органосъхраняващ метод, който замества прилаганото досега хирургично лечение!

Индикации (заболявания):

* Симптоматична ектопия на маточната шийка, т. нар. „раничка“

*Цервицити (възпаление на маточната шийка)

*HPV-инфекция

*Не-неопластични интраепителиални лезии на вулвата (вулварни дистрофии):

*Lichen sclerosus

*Squamous cell hyperplasia

*Кондиломи на вулвата

Предимства пред стандартните методи:

*Напълно неинвазивен метод –няма разрези и други промени на целостта на кожата и лигавицата – високоинтензивният фокусиран ултразвук (HIFU)прониква в дълбочина, 

а кожата и лигавицата са напълно запазени

*Органосъхраняваща процедура – самочувствието, женствеността, и качеството на живот не 

се променят.

*Ефективност – при лечението на горепосочените заболявания чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU) не се наблюдават рецидиви на

     заболяването

·*Прецизност – HIFU елиминира само туморните клетки в тялото, без да влияе на околните тъкани и на нормалните функции на организма.

·*Проследяване на ефекта от лечението в реално време.

·*Aбсолютно безопасен и безвреден метод

Характеристики на апарата SEAPOSTAR® MODEL-CZF:

* Фокусното разстояние е късо и лесно за манипулиране

*Насочването е неинвазивно и точно

*Методът е подходящ за различни лечебни цели, защото компонентите са гъвкави и параметрите са регулируеми

*Мониторирането е в реално време

*Използват се оптимизирани клинични протоколи и стандарти за дозиране            Лечението със Seapostar® Model-CZF Ultrasound Therapeutic Device е абсолютно безопасен и безвреден метод!        В Световната литература се цитира подобряване на симптомите в 95% от случаите след лечение със Seapostar® Model-CZF! 

                 *Факторите, обосновали решението на мениджърския екип да направи тази много сериозна инвестиция са:

                 *За пациентите - значително подобряване здравето и качеството на живот.

                  *За обществото – бързо възстановяване и пълноценно завръщане към нормалния активен ритъм на живот – 

                     в семейството, обществото, работното място.

                *За околната среда - Напълно „зелена” технология – нейонизираща терапия, 

                   безвредна за пациента, лекаря и средата

               *Рентабилност за здравното заведение – не се изисква болничен престой -

                  освобождава се леглови ресурс и персонал.