• Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Русский

Процес на приемане и плануване

ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ И ПЛАНУВАНЕ

 

ПЪРВА СТЪПКА: ПРЕГЛЕД

 

Консултация и преглед от екипа на HIFU-ЦЕНТЪР се прави с цел да се установи дали пациентът/туморът е подходящ за терапия HIFU. 

За граждани от чужбина тази стъпка може да бъде направена от разстояние със съдействието на официалния представител. 

Ако се окаже, че пациентът е подходящ,  ще му се назначи дата за симулативен преглед.

 

ВТОРА СТЪПКА:  СИМУЛАТИВЕН ПРЕГЛЕД

 

Прави се симулация на самата процедура с ултразвук и терапевтичната система Haifu ® Μodel-JC и се дават съвети за диетата и подготовката,

 които пациентът трябва да приложи преди терапията.

  
ТРЕТА СТЪПКА: 

ТЕРАПИЯ ХАЙФУ

 

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ

 

Контролните прегледи се правят след 1, 3, 6 и 24 месеца след терапията.